FIŞĂ DE ÎNSCRIERE     [ RO EN FR ]
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR.T.POPA” IAŞI
Medicină
An Universitar 2015/2016,

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Fisa de inscriere completata si listata va fi adusa la secretariatul facultatii
Nr.
crt.
Secţiunea I.1
Date personale ale studentului1 cu cetăţenie română/străină
1
2
3
4
5
Studenţii străini vor completa cu numarul pasaportului sau actului de identitate
6
7
8 Sexul (F/M)
9 Starea civilă5
10 Starea socială6 specială
11 Cetăţenia
12
13
14 Actul de identitate / Documentul de călătorie11
(CI/ BI/ PAŞAPORT)
Tip document
15
16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi
Nr.
crt.
Secţiunea I.2
Date privind şcolaritatea studentului12
3 Ciclul de studii

6 Programul de studii/Specializarea
7
8
9 Forma de învăţământ
11 Forma de finanţare a studiilor
12 Tipul de bursă
13 Situaţia şcolarităţii la începutul anului universitar
 
14 Situaţia şcolarităţii la sfârşitul anului universitar
 
15
Nr.
crt.
Secţiunea I.3.a – Date privind pregătirea anterioară a studentului14 (absolvent de liceu)
1
Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)
2
3
Nr.
crt.
Secţiunea I.3.b – Date privind pregătirea anterioară a studentului16
(absolvent de ciclu de învăţământ universitar)
1 Studiile universitare absolvite Studentul are studii universitare
Forma de învăţământ17 (Zi/FR/ID/Seral)
Forma de finanţare a studiilor18 (buget/taxă)
2
3
Nr.
crt.
Secţiunea I.4
Date de tip administrativ privind studentul
1
2 Informaţii privind cazarea studenţilor
3
4
Moldova - ordin cifra / ordin
Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene
Nr.
crt.
Secţiunea I.5
Date privind absolventul
1 Ciclul de studii absolvit
 
2 Diploma de absolvire
2 Alte date suplimentare
2 Nr., seria atestatului de echivalare eliberat de Direcţia generală de învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor21